آرشیو اخبار - 02 شهریور 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

اولین محموله ریلی MEG پتروشیمی اراک به ماهشهر رسید

نخستین محموله ریلی MEG پتروشیمی شازند اراک توسط شرکت پایانه ها و مخازن پتروشمی، وارد بندر پتروشیمی ماهشهر شد.
۲ شهریور ۱۳۹۵ ۱۶:۲۲
صفحه ۱ از ۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی