آرشیو اخبار - 23 شهریور 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

تداوم کاهش شاخص بورس تهران

دماسنج بازار سرمایه امروز افت کرد و شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس تهران، نزدیک به ۲۰۰ واحد کاهش یافت.
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵:۱۲
صفحه ۱ از ۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی