آرشیو اخبار - 24 شهریور 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

شاهدایی تاکید کرد: لزوم توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: تولید پروپیلن کشورمان در آینده نزدیک افزایش می‌یابد، و لازم است تا واحدهای پایین‌دستی این صنعت نیز توسعه یابند تا بتوانیم نیازهای کشور را تامین کنیم.
۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ۱۷:۰۰
صفحه ۱ از ۱۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی