آرشیو اخبار - 26 شهریور 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دریافت پول های بلوکه شده پتروشیمی شازند با رفع تحریم ها

مدیرعامل پتروشیمی شازند گفت: با رفع تحریم ها و اجرایی شدن برجام توانستیم بیش از 6 میلیون یورو از پول های بلوکه شده پتروشیمی شازند را از بانک های خارج از کشور دریافت کنیم.
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۴۶
صفحه ۱ از ۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی