آرشیو اخبار - 29 شهریور 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

بورس 108 واحد مثبت شد

شاخص ها امروز در بورس و فرابورس مثبت بودند. شاخص بورس اوراق بهادارامروز بازهم رشد کرد و 108واحد مثبت شد وفرابورس هم 1.5 واحد افزایش را به ثبت رساند.
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ ۱۶:۱۱
صفحه ۱ از ۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی