آرشیو اخبار - 03 شهریور 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

پتروشیمی کردستان پاییز امسال افتتاح می شود

مدیر عامل پتروشیمی کردستان گفت : درصورت فراهم شدن شرایط پاییز امسال شاهد افتتاح و تولید پلی اتیلن در این مجتمع پتروشیمی غرب کشور خواهیم شد.
۳ شهریور ۱۳۹۵ ۱۲:۰۶
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی