آرشیو اخبار - 05 شهریور 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

12 طرح پتروشیمی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی راه اندازی می شود

وزیر نفت راه اندازی ١٢ مجتمع پتروشیمی را یکی از پنج طرح اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: فکر می کنم امسال بیشتر این طرحها به بهره برداری می رسند.
۵ شهریور ۱۳۹۵ ۰۸:۳۰
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی