آرشیو اخبار - 06 شهریور 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر تاکید کرد: ایجاد ساختار مدیریت بحران درپتروشیمی ها

ایجاد ساختار مدیریت بحران درشرکت های پتروشیمی بسیارحائز اهمیت است و این ساختار باید فعال وشرح وظایف آن نیز مشخص شود، تا بتوانیم سیستم یکپارچه مدیریت بحران با یک ساختار فرماندهی در پتروشیمی ها داشته باشیم.
۶ شهریور ۱۳۹۵ ۱۶:۳۷
صفحه ۱ از ۱۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی