آرشیو اخبار - 09 شهریور 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

شاخص 13 واحد قد کشید

بورس تهران امروز افزایش شاخص را تجربه کرد و سهامداران 24 میلیون و 94 هزار سهم گروه شیمیایی را به ارزش 87 میلیارد و 802 میلیون ریال خریداری کردند.
۹ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵:۰۵
صفحه ۱ از ۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومي

شرکت ملی صنایع پتروشیمی