آرشیو اخبار - 10 مهر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

نبض بورس در دست پتروشیمی ها

بورس تهران همچنان با محور شرکت های پتروشیمی در حال فعالیت است و فعالان بازار سرمایه شرکت های پتروشیمیایی را یکی از عوامل امیدوارکننده برای نیمه دوم سال می دانند.
۱۰ مهر ۱۳۹۵ ۱۶:۱۵
صفحه ۱ از ۱۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی