آرشیو اخبار - 14 مهر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

ثبات بازار شیمیایی ها در بورس کالا

بازار محصولات شیمیایی در بورس کالا شرایط آرامی دارد ولی برخی از گریدها در ذات خود با تغییراتی رو به رو شده اند که نشان دهنده احتمال بازگشت التهاب برای برخی از صنایع پایین دستی است.
۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۵:۵۹
صفحه ۱ از ۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی