آرشیو اخبار - 18 مهر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

معامله حدود 17 میلیون سهم شیمیائی ها در بورس

سهام داران 16 میلیون و 889 هزار سهم گروه شیمیایی را امروز به ارزش 31 میلیارد و 880 میلیون ریال خریداری کردند.
۱۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۷:۲۴
صفحه ۱ از ۱۰
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی