آرشیو اخبار - 24 مهر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

معامله شیمیایی ها به مرز 68 میلیارد ریال رسید

سهامداران 28 میلیون و 220 هزار سهم گروه شیمیایی را امروز به ارزش 67 میلیارد و 921 میلیون ریال در بورس تهران خریداری کردند.
۲۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۵:۰۱
صفحه ۱ از ۱۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی