آرشیو اخبار - 26 مهر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ارزش معاملات شیمیایی ها در بورس از 53 میلیارد ریال گذشت

سهام داران امروز 28 میلیون و 524 هزار سهم گروه شیمیایی را به ارزش 53 میلیارد و 109 میلیون ریال خریداری کردند.
۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۶:۴۰
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی