آرشیو اخبار - 27 مهر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

70درصد استراتژی هلدینگ توسعه و سودآوری پایدار است

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: عمده ترین استراتژی هلدینگ خلیج فارس بر توسعه و سودآوری پایدار در صنعت پتروشیمی ایران استوار است و برای توسعه سه بخش عمده را در نظر گرفته ایم.
۲۷ مهر ۱۳۹۵ ۱۳:۱۱
صفحه ۱ از ۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی