آرشیو اخبار - 07 مهر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

رشد157 واحدی شاخص در پایان نخستین هفته پائیز

معامله‌گران بورس تهران امروز چهارشنبه (7 مهرماه) درآخرین روز معاملاتی هفته بازهم رشد شاخص را تجربه کردند و دماسنج بازار سرمایه157واحد قد کشید.
۷ مهر ۱۳۹۵ ۱۶:۳۸
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی