آرشیو اخبار - 10 آبان 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

پاسخ به اظهار نظر مدیر عامل پتروشیمی جم

در راستای تنویر افکار عمومی و ذی نفعان، ضمن تکذیب صریح سخنان مدیر عامل محترم پتروشیمی جم مبنی بر عدم اطلاع شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تعیین فرمول قیمت خوراک بدینوسیله اعلام می دارد:
۱۰ آبان ۱۳۹۵ ۲۰:۴۹
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی