آرشیو اخبار - 12 آبان 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

کسب 4 رتبه ازسوی روابط عمومی NPC در جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت

روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در 4 حوزه موفق به کسب رتبه در جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت شد.
۱۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۶:۰۵
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی