آرشیو اخبار - 15 آبان 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

شاخص قد نکشید

شاخص کل بورس تهران با ۴۱۷ واحد کاهش امروز شنبه(15 آبان ماه) به ۷۹۲۵۳ واحد رسید.
۱۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۵:۵۳
صفحه ۱ از ۱۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی