آرشیو اخبار - 22 آبان 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

در معاملات امروز رقم خورد؛ رشد آرام پتروشیمی ها

سهامداران بورسی امروز 43 میلیون و 451 هزار سهم از سهام صنعت پتروشیمی را به ارزش 111 میلیارد و 53 میلیون ریال خریداری کردند و این گروه پنجمین صنعت از نظر حجم و ارزش معاملات بود.
۲۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۵:۵۱
صفحه ۱ از ۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی