آرشیو اخبار - 23 آبان 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تامین مالی پتروشیمی آبادان در بورس کالا تسویه شد

اوراق سلف موازی پی وی سی پتروشیمی آبادان که پارسال طی دو مرحله در بورس کالای ایران منتشر شده بود، امروز به طور کامل تسویه شد تا تامین مالی ۵۰ میلیارد تومانی این شرکت تسویه شود.
۲۳ آبان ۱۳۹۵ ۱۶:۳۰
صفحه ۱ از ۱۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی