آرشیو اخبار - 25 آبان 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

سرپرست ایمنی، بهداشت و محیط زیست، پتروشیمی بندرامام منصوب شد

با حکم مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام، سید علی موسویون به عنوان سرپرست ایمنی، بهداشت و محیط زیست این شرکت منصوب شد.
۲۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۴:۳۵
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی