آرشیو اخبار - 27 آبان 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

خط تولید نانو کاتالیستهای شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی افتتاح شد

همزمان با سفر استانی حسن روحانی رئیس جمهوری به استان البرز، خط تولید انواع کاتالیست های شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی با ظرفیت سالانه دو هزار و 200 تن با حمایت شرکت اسپک، افتتاح شد.
۲۷ آبان ۱۳۹۵ ۱۲:۱۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی