آرشیو اخبار - 03 آبان 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

معامله بیش از از 50 میلیارد ریال سهام پتروشیمی ها در بورس تهران

سهامداران بورسی امروز 26 میلیون و 80 هزار سهم از سهام صنعت پتروشیمی را به ارزش 51 میلیارد و 621 میلیون ریال خریداری کردند.
۳ آبان ۱۳۹۵ ۱۵:۴۲
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی