آرشیو اخبار - 01 آذر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

نیم نگاه بازار به پتروشیمی ها

سهامداران بورسی امروز 23 میلیون و 14 هزار سهم از سهام این صنعت را به ارزش 63 میلیارد و 482 میلیون ریال خریداری کردند .
۱ آذر ۱۳۹۵ ۱۶:۰۴
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی