آرشیو اخبار - 11 آذر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

پتروشیمی ها نبض بورس کالا را در دست دارند

معامله محصولات پلیمری و شیمیایی عرضه شده از سوی مجتمع های پتروشیمی روز سه شنبه با توجه به تعطیلات هفته جاری،ترافیک بیشتری را نسبت به روزهای پیشین تجربه کرد.
۱۱ آذر ۱۳۹۵ ۰۹:۲۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی