آرشیو اخبار - 22 آذر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

ضرورت حضور سازندگان داخلی در نمایشگاه‎های تخصصی صنعت نفت

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر ضرورت حضور سازندگان داخلی در نمایشگاه های تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تاکید کرد.
۲۲ آذر ۱۳۹۵ ۱۳:۴۰
صفحه ۱ از ۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی