آرشیو اخبار - 06 آذر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

زاگرس ،خارک و کرمانشاه سه گانه های مثبت پتروشیمی در بورس

پتروشیمی های زاگرس، خارک و کرمانشاه در جریان معامله های امروز بورس تهران ناجی بازار سهام پتروشیمی ها بودند.
۶ آذر ۱۳۹۵ ۱۵:۲۷
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی