آرشیو اخبار - 09 آذر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

خوراک و یوتیلیتی دو مزیت مهم برای سرمایه گذاری در طرح های پتروشیمی قشم

جزیره قشم با توجه به وجود زیر ساخت های مطلوب آماده میزبانی از طرح های پتروشیمی است.
۹ آذر ۱۳۹۵ ۱۱:۳۱
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی