آرشیو اخبار - 20 فروردین 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اروپا دارنده پایین‌ترین هزینه تولید اتلین در جهان شد

قاره سبز با توجه به شرایط کنونی دنیا و آثار منفی همه‌گیری بیماری کووید- 19 بر شرایط اقتصادی و بازارهای انرژی جهان، هم‌اکنون پایین‌ترین هزینه تولید اتیلن در جهان را دارد.
۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵:۵۳
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی