آرشیو اخبار - 23 فروردین 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کرونا تولید ساسول را هم کاهش می‌دهد

شرکت پتروشیمی ساسول آفریقای جنوبی در پی آثار منفی ویروس کرونا و کاهش تقاضا مجبور به کاهش تولید و فروش محصولات خود می‌شود.
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶:۲۲
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی