آرشیو اخبار - 24 فروردین 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تعطیلی کامل یک واحد پتروشیمی در هند به دلیل شرایط قرنطینه

شرکت دولتی گاز جیل به دلیل ادامه شرایط قرنطینه به‌منظور پیشگیری از سرعت شیوع ویروس کرونا در هند، یکی از واحدهای پتروشیمی خود را تعطیل کرد.
۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶:۱۶
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی