آرشیو اخبار - 01 دی 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

روزآرام بورس

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز 2708 واحد کاهش یافت، اما همین شاخص با معیار هم‌وزن 4580 واحد رشد کرده که نشان از بازگشت ثبات نسبی به بازار دارد.
۱ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۰۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی