آرشیو اخبار - 10 دی 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نیروگاه خورشیدی در شرکت پلی‌پروپیلن جم به بهره برداری می رسد

رئیس HSE شرکت پلی‌پروپیلن جم گفت: نیروگاه خورشیدی در در تعامل با محیط زیست و برای تامین برق اضطراری و همچنین تزریق برق حاصل از نیروگاه خورشیدی به شبکه برق سراسری به زودی راه اندازی می شود.
۱۰ دی ۱۳۹۹ ۱۸:۰۲
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی