آرشیو اخبار - 17 دی 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری نخستین جلسه کارگروه اجتماعی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی

کارگروه اجتماعی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی نخستین جلسه خود را با هدف برنامه ریزی جامع برای تحقق هدف های پیش بینی شده برگزار کرد.
۱۷ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۴۷
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی