آرشیو اخبار - 26 دی 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

درخشش هلدینگ خلیج فارس در همایش مسئولیت اجتماعی وزارت نفت

در پنجمین همایش مسئولیت‌ اجتماعی وزارت نفت شرکت‌های مبین انرژی، نوری، فجر انرژی، و بیدبلند خلیج فارس تندیس‌های طلایی و نقره‌ای مسئولیت اجتماعی را از آن خود کردند.
۲۶ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۰۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی