آرشیو اخبار - 27 دی 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برنامه ریزی امارات برای توسعه صنعت پتروشیمی

شرکت او.ام‌.وی اتریش سرمایه‌گذاری‌اش در طرح‌های پتروشیمی امارات را از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با یک شرکت اماراتی افزایش می‌دهد.
۲۷ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۱۳
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی