آرشیو اخبار - 12 بهمن 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

فردا، آغاز عملیات اجرایی پروژه بازیابی گازهای مشعل در پتروشیمی نوری

عملیات اجرایی طرح بازیابی گازهای مشعل به دست متخصصان داخلی صبح فردا با حضور مدیرکل محیط زیست استان بوشهر آغاز می‌شود.
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۸:۴۳
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی