آرشیو اخبار - 14 بهمن 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پیام تسلیت مدیرعامل پتروشیمی مرجان به مناسبت درگذشت مهندس حسن بیگی

مدیرعامل پتروشیمی مرجان درگذشت مهندس حسن بیگی مدیرعامل پیشین این مجتمع پتروشیمی را تسلیت گفت.
۱۴ بهمن ۱۳۹۹ ۱۵:۲۱
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی