آرشیو اخبار - 17 بهمن 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

متنوع‌سازی بازار صادرات محصولات پتروشیمی

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر ضرورت متنوع‌سازی بازار صادرات محصولات پتروشیمی ایران تأکید کرد و گفت: در یک سال گذشته به‌ویژه پس از تحریم‌ها، کشورهای همسایه به عنوان مبادی صادراتی این صنعت قرار گرفته‌اند و تلاش برای افزایش توسعه منطقه‌ای همواره در دستور کار بوده است.
۱۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۵:۲۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی