آرشیو اخبار - 18 بهمن 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تایلندی ها به دنبال شریک برای تکمیل طرح پتروشیمی اوهایو

شرکت نفت و گاز دولتی تایلند از برنامه خود برای یافتن شریک به‌منظور اجرای طرح پتروشیمی خود در ایالت اوهایو آمریکا خبر داد.
۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۵۹
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی