آرشیو اخبار - 21 بهمن 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گسترش همکاری‌های تجاری ایران و کشورهای منطقه حاصل ایران پلاست چهاردهم

مدیر چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، این نمایشگاه را بستری مناسب برای مذاکره و مبادلات تجاری میان بازرگانان ایرانی و خارجی دانست و گفت: حاصل کار این نمایشگاه به طور قطع امضای چندین قرارداد و تفاهم نامه‌ میان تجار خارجی خواهد بود.
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۶:۳۴
صفحه ۱ از ۱۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی