آرشیو اخبار - 25 بهمن 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سیبور سهام یک پتروشیمی 10 میلیارد دلاری را عرضه می‌کند

مدیر مالی سیبور روسیه از برنامه این شرکت پتروشیمی برای عرضه سهام یک مجتمع پتروشیمی 10 میلیارد دلاری در حال اجرا خبرداد.
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۰۳
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی