آرشیو اخبار - 09 بهمن 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اخذ مجوز اجرای یک طرح MTP از شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مدیر عامل هلدینگ پتروفرهنگ گفت: به تازگی مجوز اجرای یک طرح MTP را از شرکت ملی صنایع پتروشیمی دریافت کرده ایم تا بخشی از متانول تولیدی به جای صادرات در کشور مصرف شود.
۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۰۰
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی