آرشیو اخبار - 18 اسفند 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تعمیرات اضطراری واحد NF3 پتروشیمی بندرامام با موفقیت انجام شد

تعمیرات اضطراری واحد NF3 پتروشیمی بندرامام با رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی بدون هیچگونه حادثه انسانی و صنعتی با موفقیت انجام شد.
۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ۱۵:۰۹
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی