آرشیو اخبار - 19 اسفند 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تداوم روند صعودی شاخص بورس

شاخص کل بورس امروز ۱۰ هزار و ۲۶۵ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۲۱۰ هزار واحد رسید.
۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۴۵
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی