آرشیو اخبار - 21 اسفند 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دریافت تندیس استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان از سوی پتروشیمی تبریز

پتروشیمی تبریز موفق به دریافت تندیس استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان استان آذربایجان شرقی شد.
۲۱ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۴۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی