آرشیو اخبار - 26 اسفند 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رکورد تازه تولید پی‌وی‌سی در پتروشیمی بندر امام ثبت می‌شود

رکورد بی‌سابقه‌ای از تولید پلی‌ونیل کلراید (پی‌وی‌سی) تا پایان سال ۹۹ در مجتمع پتروشیمی بندر امام ثبت می‌شود.
۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۰۰
صفحه ۱ از ۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی