آرشیو اخبار - 29 اسفند 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پیام وزیر نفت به مناسبت هفتادمین سالگرد تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران

وزیر نفت به مناسبت هفتادمین سالگرد تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران پیامی صادر کرد.
۲۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۸:۵۰
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی