آرشیو اخبار - 01 اردیبهشت 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تحقق 97درصدی ظرفیت اسمی تولید پتروشیمی نوری در سال 98

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری گفت مجتمع نوری در سال ۹۸ موفق شد با وجود یک ماه تعمیرات اضطراری، ۹۷ درصد ظرفیت اسمی و ۱۰۶ درصد ظرفیت برنامه تولید داشته باشد.
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی